REKISTERISELOSTE
Henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukainen rekisteriseloste.

REKISTERINPITÄJÄ
Skincollagen.fi

REKISTERIASIOITA KOSKEVAT ASIAT
info(at)skincollagen.com

REKISTERIN NIMI
Skincollagen.fi asiakasrekisteri

REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE
Henkilö on rekisteröitynyt Skincollagen.fi-asiakkaaksi tai tehnyt ostoksen Skincollagen.fi:stä.

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS
Rekisterin käyttötarkoitus on Skincollagen.fi:n asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä asiakkaiden tilausten arkistointi ja käsittely. Rekisteriä käytetään myös kadonneiden pakettien seurantaan. Tietoja voidaan käyttää Skincollagen.fi:n toiminnan kehittämiseen ja tilastollisiin tarkoituksiin. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

Rekisterin tietoja voidaan käyttää Skincollagen.fi:n omissa rekistereissä mainonnan kohdistamiseen luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille. Skincollagen.fi saattaa käyttää asiakas- ja palvelusuhteen ylläpitämiseen yhteistyökumppaneita. Osa rekisteritiedoista saatetaan siirtää yhteistyökumppanin palvelimille teknisten vaatimusten vuoksi. Tietoja käsitellään ainoastaan Skincollagen.fi:n asiakassuhteen ylläpitämiseen teknisten rajapintojen kautta.

Skincollagen.fi:llä on oikeus julkaista asiakasrekisterin sisältämät tiedot sähköisenä tai kirjallisena luettelona, ellei asiakas sitä erityisesti kiellä. Luettelolla tarkoitetaan esimerkiksi postitustarroja suoramainoksiin. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen julkaiseminen ilmoittamalla siitä Skincollagen.fi:n asiakaspalveluun sähköpostitse osoitteessa info(at)skincollagen.com.

REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT
Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:
• Henkilön etu- ja sukunimi
• Sähköpostiosoite
• Postiosoite
• Puhelinnumero
• Tiedot käsitellyistä tilauksista
• Tilausten kuljetuksen seurantatiedot

TIETOJEN LUOVUTUS
Tietoja ei luovuteta Skincollagen.fi:n ulkopuolelle. Henkilötietoja ei siirretä Euroopan Unionin ulkopuolelle, ellei se ole Skincollagen.fi:n tai sen yhteistyökumppanin teknisen toteutuksen varmistamiseksi tarpeellista.
Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään asiakkaan pyynnöstä.

REKISTERIN SUOJAUS
Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää Skincollagen.fi:n sisäisen verkon käyttäjäoikeuksia. Asiakastiedot ovat tallennettuna Skincollagen.fi:n ylläpitämään tilaustietokantaan, joka sijaitsee ammattimaisesti ylläpidetyillä palvelimilla lukitussa tilassa.