MITÄ ON KOLLAGEENI?

”MITÄ

Kun esittelimme tuotelinjamme pari vuotta sitten, aloimme saamaan useita kysymyksiä koskien kollageenia, kuten muun muassa ”Mitä on kollageeni?”, ”Miksi kollageeni on tärkeä iholle?” ja ”Mikä ero on tyypin 1 ja tyypin 2 kollageenilla?”. Koska internetissä on paljon harhaanjohtavaa tietoa kollageenista, olemme keränneet tänne sivuillemme oikeaa ja tarkempaa tietoa, jotta asiakkaidemme on helpompi ymmärtää miten kollageeni toimii.

Kollageeni on ihmiskehon eniten esiintyvä proteiini ja se on tärkeä rakenteellinen osa ihmisen ihoa, sillä se kattaa noin 80% ihon kuivapainosta. Tätä luontaista ainesosaa löytyy myös luista, jänteistä, nivelsiteistä, lihaksista ja sisäelimistä. Noin 60–70 prosenttia ihmiskehosta on vettä, ja toiseksi suurin osuus on proteiineilla (20 prosentin osuus). Kollageeni kattaa noin 30–35 prosenttia kaikista ihmiselimistön proteiineista ja se onkin sidekudoksen tärkein osa.

Kollageeni on elintärkeä osa ihmiskehoa ja kollageeni jaetaankin 28 eri tyyppiin sen elimistössä ilmenevän rakenteen mukaisesti. Kaikkein yleisimmin esiintyvät ovat tyypin 1, tyypin 2 ja tyypin 3 kollageeni. Tyypin 1 kollageeni esiintyy iholla, jänteissä, luissa, sisäelimissä, faskiassa, hampaissa ja verisuonten kudoksissa. Tyypin 2 kollageeni on nivelruston tärkein rakenteellinen proteiini ja tyypin 3 kollageeni sen sijaan esiintyy tyypin 1 kollageenin rinnalla sisäelimissä ja retikulaarisessä sidekudoksessa.

Ikääntymisen myötä kehon kyky tuottaa kollageenia laskee joka kehon osassa. Verinahka on ihon toiseksi uloin osa ja siellä tapahtuu koko ihon kollageenituotanto. Kun verinahan kollageenituotanto vähenee, vaikuttaa se suoraan ihon uloimpaan osaan (orvaskesi). Ihon laatuun vaikuttaa suuresti myös sisäiset ja ulkoiset asiat kuten ikääntyminen, altistuminen auringon säteilylle, ihon vauriot, hormonit ja nautittu ravinto. Myös altistuminen toksiineille kuten tupakansavulle ja saasteille, vaikuttaa negatiivisesti verinahan kollageenituotantoon.

Kollageenin väheneminen näkyy pääosin ihon kosteuden ja kimmoisuuden vähentymisenä sekä ryppyjen lisääntymisenä. Kollageenituotanto alkaa luontaisesti pikku hiljaa laskea 25 ikävuoden jälkeen ja merkittävästi tämä väheneminen tapahtuu vaihdevuosien jälkeen. Naisilla keho tuottaa valmiiksi kollageenia vähemmän kuin miehillä, ja vuotuinen kollageenituotannon lasku on noin 1–2% per vuosi. 50-vuoden ikäisenä on nainen menettänyt jo lähes puolet ihon kollageenista.

Iän myötä myös nivelet, jänteet ja luut alkavat menettää kollageenia. Kollageenituotanto alkaa hidastua nivelten rustokudoksissa, aiheuttamalla erilaisia niveliin liittyviä ongelmia kuten rustokudoksen rappeutumista ja nivelkipuja. Luuston kollageenin väheneminen taas aiheuttaa luukudoksen rappeutumista, mikä pahimmassa tapauksessa tarkoittaa luunmurtumia.

Onneksemme useat kliiniset tutkimukset ovat osoittaneet että erityisten täsmähydrolysoitujen kollageenipeptidien nauttiminen saattaa piristää ikääntynyttä iho-, nivelrusto- ja luukudosta, stimuloimalla kollageenituotantoa eri kehon osissa. Markkinoilta löytyy useita eri kollageenituotteita, mutta suurin osa näistä on niin kutsuttuja osittain hydrolysoituja kollageenipeptidejä, jotka ovat molekyylikooltaan niin suuria, etteivät ne kykene ohittamaan ruoansulatusjärjestelmää koskemattomina peptidiketjuina, vaan hajoavat mahassa vapaiksi aminohapoiksi. Tästä syystä nämä kyseiset kollageenipeptidit eivät pysty vaikuttamaan suoraan kehon eri osissa, vaan sen sijaan toimivat kuten kaikki bulkkiproteiinijauheet eli antavat keholle ainoastaan vapaamuotoisia aminohappoja.

Monet yritykset myös mainostavat kollageenituotteitaan jakamalla ne eri tyyppeihin. Yleensä tarjotaan tyypin 1 kollageenia iholle ja tyypin 2 kollageenia nivelillä. Valitettavasti tämä on täysin harhaanjohtavaa markkinointia, sillä kollageenijauheet eivät käytännössä koskaan sisällä vain yhtä tiettyä kollageenityyppiä, vaan sekoituksen useita eri kollageenityyppejä. Tämä johtuu siitä että valmistuksessa on käytännössä mahdotonta erotella eri kollageenityyppejä toisistaan.

Sen sijaan eri tarkoituksiin tarkoitetut kollageenipeptidijauheet eroavat toisistaan erilaisen ja poikkeavan valmistustavan mukaan. Paras tapa määritellä ja luokitella kollageenipeptidejä on niiden erilaisen molekyylipainon ja peptidiprofiilin mukaan. Parhaat kollageenipeptidijauheet on valmistettu täsmällisen hydrolysointivalmistusmenetelmän kautta, millä saadaan aina tarkalleen samanlaisia lyhyeksi ja samasta kohtaa pilkottuja kollageenipeptidiketjuja. Nämä niin kutsutut täsmähydrolysoidut kollageenipeptidiketjut ovat erittäin korkealaatuisia ja poikkeavat täysin markkinoilla myytävistä bulkkikollageenijauheista, sillä ne imeytyvät koskemattomina mahalaukusta ja siirtyvät ohutsuolen kautta verenkiertoon, mistä ne siirtyvät stimuloimaan kehon eri osien kollageenituotantoa. Valitettavasti vain murto-osa markkinoilla myytävistä kollageenituotteista on näitä laadukkaita täsmähydrolysoituja kollageenipeptidejä.

Toiseksi kollageenipeptidit eivät varsinaisesti suoraan lisää kehon kollageenimäärää, vaan sen sijaan stimuloivat kehon omaa kollageenituotantoa ja näin epäsuorasti lisäävät kehon kollageenimäärää. Tietyt superlyhyet kollageenipeptidit stimuloivat iholla tyypin 1 kollageenituotantoa, kun esimerkiksi taas toisella tavalla pilkotut kollageenipeptidit stimuloivat nivelrustoissa tyypin 2 kollageenituotantoa. Kollageenipeptidiraaka-aineita on useita erilaisia, kuten on myös valmistustapoja. Hydrolysointi eli esipilkkominen voidaan tehdä kollageenipeptideille useilla eri tavoilla ja nämä hydrolysointitavat erottavat erilaiset kollageenipeptidi toisistaan ja samalla määräävät mihin kehon osiin nämä peptidiketjut vaikuttavat.

Alla on yksi esimerkki miten nämä huippulaadukkaat täsmähydrolysoidut kollageenipeptidit vaikuttavat iholla:

TIETOA KOLLAGEENISTA, NUORI JA VANHA IHO

Kliiniset tutkimukset ovat osoittaneet että tiettyjen täsmähydrolysoitujen kollageenipeptidien jatkuva käyttö on merkittävästi parantanut koehenkilöiden ihon laatua. Näissä tutkimuksissa on näytetty että ihon prokollageenin määrä on huomattavasti lisääntynyt kollageenipeptidien käytön yhteydessä, mikä on johtanut ryppyjen vähenemiseen ja ihon kimmoisuuden sekä kosteuden lisääntymiseen. Ihon kosteuden lisääntyminen näyttäisi viittaavan siihen, että täsmähydrolysoidut kollageenipeptidit parantavat ihon orvaskeden uusiutumista ja aktivoivat verinahan proteoglykaaneja. Skin Collagen® -tuotteemme sisältää ainoana raaka-aineena tätä patentoitua tutkimuksissa käytettyä kollageenipeptidijauhetta.

”TIETOA