MITÄ ON KOLLAGEENI?

”MITÄ

Kun esittelimme tuotelinjamme pari vuotta sitten, aloimme saamaan useita kysymyksiä koskien kollageenia, kuten muun muassa ”Mitä on kollageeni?”, ”Miksi kollageeni on tärkeä iholle?” ja ”Mikä ero on tyypin 1 ja tyypin 2 kollageenilla?”. Koska internetissä on paljon harhaanjohtavaa tietoa kollageenista, olemme keränneet tänne sivuillemme oikeaa ja tarkempaa tietoa, jotta asiakkaidemme on helpompi ymmärtää miten kollageeni toimii.

Kollageeni on ihmiskehon eniten esiintyvä proteiini ja se on tärkeä rakenteellinen osa ihmisen ihoa, sillä se kattaa noin 80% ihon kuivapainosta. Tätä luontaista ainesosaa löytyy myös luista, jänteistä, nivelsiteistä, lihaksista ja sisäelimistä. Noin 60–70 prosenttia ihmiskehosta on vettä, ja toiseksi suurin osuus on proteiineilla (20 prosentin osuus). Kollageeni kattaa noin 30–35 prosenttia kaikista ihmiselimistön proteiineista ja se onkin sidekudoksen tärkein osa.

Kollageeni on elintärkeä osa ihmiskehoa ja kollageeni jaetaankin 28 eri tyyppiin sen elimistössä ilmenevän rakenteen mukaisesti. Kaikkein yleisimmin esiintyvät ovat tyypin 1, tyypin 2 ja tyypin 3 kollageeni. Tyypin 1 kollageeni esiintyy iholla, jänteissä, luissa, sisäelimissä, faskiassa, hampaissa ja verisuonten kudoksissa. Tyypin 2 kollageeni on nivelruston tärkein rakenteellinen proteiini ja tyypin 3 kollageeni sen sijaan esiintyy tyypin 1 kollageenin rinnalla sisäelimissä ja retikulaarisessä sidekudoksessa.

Ikääntymisen myötä kehon kyky tuottaa kollageenia laskee joka kehon osassa. Verinahka on ihon toiseksi uloin osa ja siellä tapahtuu koko ihon kollageenituotanto. Kun verinahan kollageenituotanto vähenee, vaikuttaa se suoraan ihon uloimpaan osaan (orvaskesi). Ihon laatuun vaikuttaa suuresti myös sisäiset ja ulkoiset asiat kuten ikääntyminen, altistuminen auringon säteilylle, ihon vauriot, hormonit ja nautittu ravinto. Myös altistuminen toksiineille kuten tupakansavulle ja saasteille, vaikuttaa negatiivisesti verinahan kollageenituotantoon.

Kollageenin väheneminen näkyy pääosin ihon kosteuden ja kimmoisuuden vähentymisenä sekä ryppyjen lisääntymisenä. Kollageenituotanto alkaa luontaisesti pikku hiljaa laskea 25 ikävuoden jälkeen ja merkittävästi tämä väheneminen tapahtuu vaihdevuosien jälkeen. Naisilla keho tuottaa valmiiksi kollageenia vähemmän kuin miehillä, ja vuotuinen kollageenituotannon lasku on noin 1–2% per vuosi. 50-vuoden ikäisenä on nainen menettänyt jo lähes puolet ihon kollageenista.

Iän myötä myös nivelet, jänteet ja luut alkavat menettää kollageenia. Kollageenituotanto alkaa hidastua nivelten rustokudoksissa, aiheuttamalla erilaisia niveliin liittyviä ongelmia kuten rustokudoksen rappeutumista ja nivelkipuja. Luuston kollageenin väheneminen taas aiheuttaa luukudoksen rappeutumista, mikä pahimmassa tapauksessa tarkoittaa luunmurtumia.

Täällä Skin Collagenilla tarjoamme erityisiä eri kehon osiin, niin iho-, nivelrusto- ja luukudokselle suunniteltuja täsmähydrolysoituja kollageenipeptidejä. Markkinoilta löytyy myös useita muita eri kollageenituotteita, mutta suurin osa näistä on niin kutsuttuja osittain hydrolysoituja kollageenipeptidejä, jotka ovat molekyylikooltaan niin suuria, etteivät ne kykene ohittamaan ruoansulatusjärjestelmää koskemattomina peptidiketjuina, vaan hajoavat mahassa vapaiksi aminohapoiksi. Tästä syystä näitä kyseisiä osittain hydrolysoituja kollageenipeptidejä ei ole suunniteltu kehon tietyille osille, vaan sen sijaan ne toimivat kuten kaikki bulkkiproteiinijauheet eli antavat keholle ainoastaan vapaamuotoisia aminohappoja.

Monet yritykset myös mainostavat kollageenituotteitaan jakamalla ne eri tyyppeihin. Yleensä tarjotaan tyypin 1 kollageenia iholle ja tyypin 2 kollageenia nivelille. Valitettavasti tämä on täysin harhaanjohtavaa markkinointia, sillä kollageenijauheet eivät käytännössä koskaan sisällä vain yhtä tiettyä kollageenityyppiä, vaan sekoituksen useita eri kollageenityyppejä. Tämä johtuu siitä että valmistuksessa on käytännössä lähes mahdotonta erotella eri kollageenityyppejä toisistaan.

Sen sijaan eri tarkoituksiin suunnitellut kollageenipeptidijauheet eroavat toisistaan erilaisen ja poikkeavan valmistustavan mukaan. Paras tapa määritellä ja luokitella kollageenipeptidejä on niiden erilaisen molekyylipainon ja peptidiprofiilin mukaan. Parhaat kollageenipeptidijauheet on valmistettu täsmällisen hydrolysointivalmistusmenetelmän kautta, millä saadaan aina tarkalleen samanlaisia lyhyeksi ja samasta kohtaa pilkottuja kollageenipeptidiketjuja. Nämä niin kutsutut täsmähydrolysoidut kollageenipeptidiketjut ovat erittäin korkealaatuisia ja poikkeavat täysin markkinoilla myytävistä bulkkikollageenijauheista, sillä ne on suunniteltu imeytymään lähes koskemattomina mahalaukusta. Valitettavasti vain murto-osa markkinoilla myytävistä kollageenituotteista on näitä laadukkaita täsmähydrolysoituja kollageenipeptidejä.

Toiseksi kollageenipeptidit eivät varsinaisesti suoraan lisää kehon kollageenimäärää, vaan sen sijaan ne ovat parhaassa tapauksessa ainoastaan suunniteltu tukemaan kehon omaa kollageenituotantoa. Iholla tapahtuu kehon omaa tyypin 1 kollageenituotanto, kun esimerkiksi nivelrustoissa tapahtuu tyypin 2 kollageenituotanto.

Kollageenipeptidiraaka-aineita on useita erilaisia, kuten on myös valmistustapoja. Hydrolysointi eli esipilkkominen voidaan tehdä kollageenipeptideille useilla eri tavoilla ja nämä hydrolysointitavat erottavat erilaiset kollageenipeptidit toisistaan ja samalla määräävät mihin tarkoitukseen ne on suunniteltu.

Alla on kuvattu nuoren ja vanhan ihon erot ja miten kehon oman kollageenitasojen ylläpitäminen terveellisillä elintavoilla voi vaikuttaa iholla:

TIETOA KOLLAGEENISTA, NUORI JA VANHA IHO

Maailmalla on tutkittu paljon kehon omaa tuottamaa kollageenia. Huomionarvoista on näissä tutkimuksissa ollut se, että kun kehon oma kollageenimäärä on korkea, on samalla myös ihon laatu hyvä, mikä näkyy mm. ihon kimmoisuutena. Näissä tutkimuksissa on saatu myös viitteitä siitä että ihon prokollageenin määrän ollessa korkealla tasolla, iholla esiintyviä juonteita ja ryppyjä ei ilmene, eikä myöskään ihon kosteustaso kärsi. Tämä näyttäisi viittaavan siihen, että kehon oman kollageenituotannon pysyessä aktiivisena ja korkealla tasolla, ihon orvaskesi uusiutuu paremmin verinahan proteoglykaanien aktivoinnin kautta. Paras tapa pitää kehon oma kollageenituotanto aktiivisena, on ylläpitää terveellisiä elintapoja eli muun muassa syödä monipuolisesti, liikkua riittävästi, välttää stressiä ja nukkua riittävästi.

”TIETOA KOLLAGEENISTA, SKIN COLLAGEN KÄYTTÖ